Dosolar​.fi - blogi

Panosta sähkön ostosopimukseen 

Sähkön osto­so­pi­mukseen kan­nattaa panostaa. Olen jo pidempään ihme­tellyt sitä, miksi ihmiset vält­te­levät pörs­si­sähköä. Meillä se on ollut käy­tössä jo vuosia. Uskon vah­vasti, että se on

Lue lisää 

Tii­li­ka­tolla on liukasta 

Aurin­ko­pa­neelien asen­ta­minen tii­li­ka­tolle ei onnistu sateella. Kump­panit vähän varoit­te­livat, mutta kyl­lähän kova­päisen piti kokeilla. Liu­kasta oli. Puus­kit­tainen tuuli antoi vähän haas­tetta panee­leiden käsit­telyyn. Sää määrittelee

Lue lisää 

Luonto tykkää, paneelit ei. 

Luonto tykkää. Pieni sade­kausi tekee terää luon­nolle. Toi­vot­ta­vasti aurin­koiset kelit tekevät paluun, sillä näin har­maalla ja satei­sella säällä paneelit eivät tuota kuin murto-osan toi­vo­tusta tuotannosta.

Lue lisää 

Inventteri kiehuu. 

En ottanut ihan tosissani val­mis­tajan suo­si­tuksia, kun invent­terin paikkaa mie­tittiin. Nyt ilta­päivän aurinko pääsi lois­tamaan suoraan invent­terin kylkeen. Laite kävi aika kuumana ja sen oma

Lue lisää 

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue