Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien rahoitusratkaisut

OP:n rahoi­tuk­sella maksat aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmäsi kuukausierissä

Rahoita aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmäsi tai ilma­läm­pö­pumppusi asennus OP:n rahoituksella.

Tutustu hake­mukseen: Luot­to­ha­ke­muksen sisältö (pdf)

  • Rahoitus 2 500 – 20 000 €.
  • Joustava takai­sin­mak­suaika.
  • Edul­linen korko OP-prime + 6,95 %*.
  • Las­ku­tus­palkkio 7 €/​kk.
  • Kuu­kausi koro­tonta ja kulu­tonta maksuaikaa.
  • Voit maksaa koko luoton ker­ralla pois ilman lisäkuluja.
  • Omis­tusoikeus siirtyy heti.
  • Ei käsi­rahaa.
Esi­merkkejä kuukausieristä. 

*Rahoitus on ker­ta­luotto, jonka todel­linen vuo­si­korko 10 000 euron luo­tolle on 8,74 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 08/19), las­ku­tus­palkkio 7 €/​kk. Arvioitu luoton koko­nais­kus­tannus on 12 945,62 €. Las­kelma on tehty olettaen, että luotto on nos­tettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luot­toajan ja luotto mak­setaan takaisin 170 € mini­mi­ly­hen­nyksin (1,7 % luoton mää­rästä) kuu­kauden välein, jolloin luot­toaika on 77 kk. Luoton myöntää OP Yri­tys­pankki Oyj, Geb­har­di­naukio 1, 00510 Helsinki. 

Tutustu hake­mukseen: Luot­to­ha­ke­muksen sisältö (pdf).

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue